Hankido

Grootmeester (Kook Sa Nim) Myong Jae Nam is de grondlegger van het Hankido. Zijn hele leven heeft hij toegewijd aan het bestuderen van Hapkido en andere Koreaanse krijgskunsten. In de jaren zestig ontwikkelde hij het Hankido. Tijdens de eerste editie van de International Hapkido Games te Seoul stelde hij Hankido voor aan het grote publiek. Sindsdien kent deze gevechtskunst een grote populariteit en wordt wereldwijd beoefend.

Sa Dae Won Ri
Dit zijn de vier basisprincipes van het Hankido die belangrijk zijn om onze aanvaller onder controle te krijgen. Met deze technieken gebruiken we de energie en kracht van de tegenstander. De Hankidobeoefenaar biedt geen weerstand, brengt de aanvaller vervolgens in een cirkelvormige beweging waardoor hij of zij balans en kracht verliest.

De vier technieken van Sa Dae Won Ri zijn:
Han Kum Beop, Chun Hwan Beop, Yong Yu Beop en Shim Hwa Beop.

Hwan Sang Do Beop
Dit zijn visualisatietechnieken, soms ook de technieken van Hemel en Aarde genoemd. Hwan Sang Do Beop is onderverdeeld in Ji Gi (aarde) Beop en Chun Gi (hemel) Beop.

Hwan Sang Do Beop heeft voor een groot gedeelte dezelfde functie als Dan Jon Ho Hup (zie Hapkido). Tijdens het uitvoeren van zowel Jigi als Chungi Beop wordt er in de buik geademd waardoor we onze “Ki” (innerlijke kracht) vergroten. Ji Gi Beop zijn de visualisatieoefeningen voor de persoon die de technieken ondergaat, de aanvaller dus. Chun Gi Beop wordt uitgevoerd door diegene die zich verdedigt. Van Jigi Beop en Chun Gi Beop bestaan elk twaalf technieken. 24 dus in totaal. Vanuit deze oefeningen kunnen we de link leggen naar twaalf zelfverdedingtechnieken (Ho Shin Do Beop).

Ho Shin Do Beop
Als we de twaalf technieken uit Hwan Sang Do Beop toepassen op een tegenstander krijgen we realistische zelfverdediging. Het systeem zoals toegepast in Hapkido. Eerst leert men zelfverdediging wanneer men wordt vastgegrepen aan de polsen en kledij. Daarna verdedigt men zich tegen stoten, trappen, mes, korte stok, lange stok, enz…..

Men combineert steeds Sa Dae Won Ri met één van de twaalf basistechnieken. Deze twaalf technieken kunnen onderling ook nog gecombineerd worden waardoor het Hankidosysteem oneindig is als het wordt toegepast in alle mogelijke varianten en situaties.

De namen van de twaalf basistechnieken zijn:
1. Kwan Jul Ki Beop
2. Chigi Beop
3. Sip Ja Gi Beop
4. Nhe Whe Ki Beop
5. Kyo Drang Ki Beop
6. Mok kama Ki Beop
7. Mok Kuk Ki Beop
8. Okae Too Beop
9. Joong Pal Too Beop
10. Hwe Jun Too Beop
11. Pal Mok Ki Beop
12. Pal Bae Ki Beop