Hapkido

Hapkido is een vrij jonge Koreaanse zelfverdedigingskunst die ontstaan is uit een mix van diverse traditionele Koreaanse krijgskunsten, maar ook met stevige wortels in het Japanse Daito Ryu Aiki Jujutsu.

Betekenis
De betekenis van het woord Hapkido laat zich het beste op de volgende manier uitleggen.
HAP (합/合) staat voor 'harmonie van lichaam en geest'
KI (기/氣) staat voor 'innerlijke kracht'
DO (도/道) staat voor 'weg (van het leven)

Technieken
Hapkido kent een breed arsenaal aan technieken. Hapkidotechnieken kenmerken zich door hun vaak cirkelvormige bewegingen. De technieken die de Hapkidobeoefenaar leert zijn onder te verdelen in de volgende categorieën.
- Valbreken (nakbub)
- Trap- en stoottechnieken (chagi's en jireugi's)
- Gewrichtsklemmen (kokki)
- Drukpunten (hwal beop)

Wapens
Wapens die een Hapkidobeoefenaar tijdens zijn carrière tegen kan komen zijn:
- Dan Bong (단봉), een korte stok van ongeveer 30 cm
- Joong Bong (중봉), een middellange stok van ongeveer 120 cm / 60 cm
- Chang Bong (장봉), een lange stok van ongeveer 200 cm
- Kum (검), een zwaard of Mook kum (목검), houten zwaard
- Tie (띠), de band of een touw
- Khal (칼), het mes
- Ji Pangi, (지팡이), de wandelstok

Het Hapkido bestaat uit:
1. Dan Jon Ho Hup, abdominaal ademhalen waarbij men de innerlijke kracht en levensenergie verhoogt.
2. Nak Bup, valoefeningen
3. Bal Chagi, verschillende soorten traptechnieken
4. Kwon Beop, slag- en stoot technieken.
5. Kyok Ki Do Beop, alle Hapkidotechnieken worden toegepast in het vrije gevecht.
6. Ho Shin Do Beop, bevrijdingen (Paegi), slag-en stoottechnieken (Chigi Bup), en klemmen (Kokki) toepassen op een tegenstander die je vastgrijpt bij de polsen en kledij. Op een volgend niveau leert men zich verdedigen tegen een aanvaller die wil slaan of stoten, trappen en aanvallen met een mes.
7. Byung Sul Do Beop, wapentraining
8. Ki Hap Do Beop, men demonstreert men de innerlijke kracht, maar ook de enorme krachten die kunnen vrijkomen als een techniek perfect wordt uitgevoerd. Meestal worden er stenen, dakpannen, en houten planken gebruikt.
9. Hwal Beop Hwal Beop, drukpuntmassage en het corrigeren van het beendergestel bij kwetsuren